Żywe kolekcje

Mamy przykładowa listę z kilkoma elementami:


  <ul class="list">
    <li class="list-el">
      Element LI numer 1
      <button class="button button-del">Usuń</button>
    </li>
    <li class="list-el">
      Element LI numer 2
      <button class="button button-del">Usuń</button>
    </li>
    <li class="list-el">
      Element LI numer 3
      <button class="button button-del">Usuń</button>
    </li>
    <li class="list-el">
      Element LI numer 4
      <button class="button button-del">Usuń</button>
    </li>
  </ul>
  

Pobieramy jej elementy na kilka sposobów:

const li1 = document.querySelectorAll("li.list-el");
  const li2 = document.getElementsByTagName("li");
  const li3 = document.getElementsByClassName("list-el");

  console.log("querySelectorAll: ", li1.length);
  console.log("getElementsByTagName: ", li2.length);
  console.log("getElementsByClassName: ", li3.length);
  

Usuń jakieś elementy za pomocą powyższych przycisków, a następnie klikając w poniższy przycisk sprawdź w konsoli długości poszczególnych kolekcji: