Klikaj na przyciski:

Ten element będzie zmieniał wartość poniższego pola

Ten element będzie sobie generował jakieś elementy

A ten sobie zmieni zawartość i wyświetli w konsoli debuggera