Metoda slice()

Metoda slice(od, ile) działa na zmiennych typu string i tablica.
Służy ona do "cięcia" naszej zmiennej i tworzenia w ten sposób nowej. Pierwszy parametr od wskazuje na index (może być ujemny - wtedy będzie liczony od końca tablicy), od którego ma "wyciąć" elementy, a parametr ile wskazuje ile elementów ma być "wyciętych" (licząc od początku tablicy):


var table = new Array('Marcin', 'Ania', 'Agnieszka');
var text = "To jest napis";
document.write( table.slice(1,2).join() ); //wypisze się "Marcin, Ania"
document.write( text.slice(1,5) ); //wypisze się "To je"

Metoda ta bardzo dobrze nadaje się do usuwania pierwszych i ostatnich elementów ze zmiennych (tablicy lub napisu):


var table = new Array('Marcin', 'Ania', 'Agnieszka');
var text = "Przykładowy tekst";
console.log( table.slice(1) ) //Wypisze się "Ania, Agneiszka"
console.log( text.slice(1) ) //Wypisze się "rzykładowy tekst"

console.log(text.slice(0, text.length-1) ) //Wypisze się "Przykładowy teks"
console.log(table.slice(0,table.length-1) ) //Wypisze się "Marcin, Ania"

Metoda slice dla tablicy:

Poniżej przedstawiam wyniki zastosowania różnych ustawień dla tej metody:

Metoda slice dla string: