Async / await

Async/await to nowy sposób na zapis asynchronicznego kodu. Dzięki tym słowom praca z obietnicami zaczyna przypominać synchroniczny kod.

Async

Słowo async postawione przed dowolną funkcją tworzy z niej funkcję asynchroniczną, która zwraca obietnicę. Dzięki temu możemy później na nią reagować poznanymi w poprzednim rozdziale funkcjami:


function doThings() {
  return Promise.resolve("ok");
}

doThings()
  .then(res => {
    console.log(res);
  })


//to samo co
async function doThings() {
  return "ok";
}

doThings()
  .then(res => {
    console.log(res); //"ok"
  });

Await

Słowo kluczowe await sprawia, że JavaScript poczeka na wykonanie asynchronicznego kodu. Dzięki temu zapis bardzo przypomina synchroniczny kod:


function loadUserData() {
  return new Promise((resolve, reject) => {
    setTimeout(() => { resolve("A"); }, 1000)
  });
}

function loadBooks() {
  return new Promise((resolve, reject) => {
    setTimeout(() => { resolve("B"); }, 1000)
  });
}

function loadPets() {
  return new Promise((resolve, reject) => {
    setTimeout(() => { resolve("C"); }, 1000)
  });
}

async function render() {
  const user = await loadUserData();
  const books = await loadBooks();
  const pets = await loadPets();
  return {user, books, pets}
}

Słowa await możemy używać tylko wewnątrz funkcji poprzedzonej słowem async:


function renderPage() {
  const city = await render(); // SyntaxError: await is a reserved word
}

async function renderPage() {
  const city = await render(); //ok
}

Niektórzy programiści wiedząc, że będą używać sporo asynchronicznych operacji wewnątrz swojego kodu, cały kod okrywają IIFE z async lub zdarzeniem DOMContentLoaded:


(async () => {
  ...
})();

document.addEventListener("DOMContentLoaded", async () => {
  ...
});

(async () => {
  async function loadUserData() { ... }
  async function loadBooks() { ... }
  async function loadPets() { ... }

  async function render() {
    const user = await loadUserData();
    const books = await loadBooks();
    const pets = await loadPets();
    return data;
  }

  const r = await render();
})();
Przy czym w ES2022 zostanie to zmienione tak, byśmy mogli używać async w głównym kodzie - nawet poza funkcjami (pkt 3).

Obsługa błędów

W przypadku obsługi błędów za pomocą async/await, możemy posłużyć się konstrukcją try/catch, wewnątrz której spróbujemy wykonać jakieś operacje. Jeżeli one się nie powiodą przejmiemy komunikat błędu w sekcji catch:


(async () => {
  //próbuję wykonać jakieś operacje
  try {
    const request = await fetch('https://jsonplaceholder.typicode.com/todos/1')
    const json = await request.json();
    console.log(json)
  //jeżeli się nie uda, zwracam błąd
  } catch(err) {
    console.log(err);
  }
})();

function loadImage(src) {
  const img = new Image();
  img.src = src;

  return new Promise((resolve, reject) => {
    img.onload = function() {
      resolve(img);
    }
    img.onerror = function() {
      reject("błąd wczytywania");
    }
    if (img.complete) resolve(img);
  });
}

(async () => {
  try {
    const imgA = await loadImage("przykladowyA.jpg");
    const imgB = await loadImage("przykladowyB.jpg");
    console.log(imgA);
    console.log(imgB);
  } catch(error) {
    console.error(error);
  }
})();

Możemy też mieszać składnię async/await z then/catch:


function loadImage(src) {
  const img = new Image();
  img.src = src;

  return new Promise((resolve, reject) => {
    img.onload = function() {
      resolve(img);
    }
    img.onerror = function() {
      reject("błąd wczytywania");
    }
    if (img.complete) resolve(img);
  });
}

async function loadData() {
  try {
    const imgA = await loadImage("przykladowyA.jpg");
    const imgB = await loadImage("przykladowyB.jpg");
    console.log(imgA);
    console.log(imgB);
  } catch(error) {
    //throw new Error(`error`);
    //lub
    return Promise.reject(`error`);
  } finally {
    console.log("Kończymy wczytywanie");
  }
}

loadData()
  .then(response => {
    console.log(response);
  })
  .catch(error => {
    console.log("Wystąpił błąd połączenia: ", error);
  });

(async () => {
  function loadImage(src) {
    const img = new Image();
    img.src = src;
    return new Promise((resolve, reject) => {
      img.onload = function() {
        resolve(img);
      }
      img.onerror = function() {
        reject("błąd wczytywania");
      }
      if (img.complete) resolve(img);
    });
  }

  async function loadData() {
    try {
      const imgA = await loadImage("przykladowyA.jpg");
      const imgB = await loadImage("przykladowyB.jpg");
      console.log(imgA);
      console.log(imgB);
    } catch (error) {
      return Promise.reject(error)
    }
  }

  try {
    const data = await loadData();
    console.log(data);
  } catch(error) {
    console.error(error);
  } finally {
    console.log("We do cleanup here");
  }
})();

Równoczesne operacje

Instrukcja await oznacza to, że kolejna operacja rozpocznie się dopiero, gdy poprzednia się zakończy.

W wielu momentach bardziej optymalnie będzie, gdy nasze operacje wywołamy równocześnie i poczekamy na ich zakończenie:


async function renderPage() {
  const country = getCountry();
  const weather = getWeather(country.lat, country.lng);

  const countryData = await country;
  const weatherData = await weather;

  updatePage(countryData, weatherData);
}

W przypadku zapisu za pomocą Promise kod mógłby wyglądać tak:


function renderPage() {
  const country = getCountry();
  const weather = getWeather(country.lat, country.lng);

  return Promise.all([country, weather])
}

renderPage().then(...)

Mały przykład

Bardzo często omawiając asynchroniczność, pierwsze co nam przychodzi do głowy to pobieranie czy wysyłanie danych. Ale przecież operacje zajmujące jakiś czas wcale nie muszą wiązać się z przesyłaniem danych.

Podsumujmy ten rozdział mini przykładem. Mamy klasę, która tworzy i za pomocą setInterval animuje wykres:


class Bar {
  constructor({place, timeMs = 1000, color}) {
    if (place === undefined) throw Error("Nie podano miejsca");
    this.place = place;
    this.timeMs = timeMs;
    this.color = color || `hsl(${Math.random()*360}, 100%, 50%)`;
    this.create();
  }

  create() {
    this.bar = document.createElement("div");
    this.bar.classList.add("bar");

    this.progress = document.createElement("div");
    this.progress.classList.add("progress");
    this.progress.style.backgroundColor = this.color;

    this.span = document.createElement("span");
    this.span.innerHTML = `0%`;

    this.bar.append(this.progress);
    this.progress.append(this.span);
    this.place.append(this.bar);
  }

  animate() {
    let i = 0;
    let time = setInterval(() => {
      this.progress.style.width = `${++i}%`;
      this.span.innerHTML = `${i}%`;
      if (i >= 100) {
        clearInterval(time)
      }
    }, this.timeMs / 100);
  }
}
  

Na jej bazie tworzymy pięć wykresów w jakimś testowym elemencie:


const test = document.querySelector("#test");

const bar1 = new Bar({place: test});
const bar2 = new Bar({place: test});
const bar3 = new Bar({place: test});
const bar4 = new Bar({place: test});
const bar5 = new Bar({place: test});

bar1.animate();
bar2.animate();
bar3.animate();
bar4.animate();
bar5.animate();

Po odpaleniu powyższego kodu dostaniemy 5 wykresów, które równocześnie zaczną się zapełniać.

Chcielibyśmy, by kolejne wykresy zaczęły się zapełniać jeden po drugim.

Funkcja animująca trwa jakiś czas, więc musimy jakoś zareagować na jej zakończenie.

Moglibyśmy więc jak w poprzednim rozdziale zrobić to za pomocą funkcji zwrotnej:


class Bar {
  ...

  animate(cb) {
    let i = 0;
    let time = setInterval(() => {
      this.progress.style.width = `${++i}%`;
      this.span.innerHTML = `${i}%`;
      if (i >= 100) {
        clearInterval(time)
        cb();
      }
    }, this.timeMs / 100);
  }
}

Wtedy reagowanie na zakończenie animacji zmusiło by nas do zagnieżdżania kolejnych wywołań.


const bar1 = new Bar({place: test});
const bar2 = new Bar({place: test});
const bar3 = new Bar({place: test});
const bar4 = new Bar({place: test});
const bar5 = new Bar({place: test});

bar1.animate(() => {
  bar2.animate(() => {
    bar3.animate(() => {
      bar4.animate(() => {
        bar5.animate(() => {
          alert("Zakończono"); //tu znowu przydał by się Hadouken...
        })
      })
    })
  })
});

Możemy więc pokusić się o zamianę funkcji animate() na obietnicę, dzięki czemu jej późniejsze użycie się uprości:


class Bar {
  ...

  animate() {
    return new Promise((resolve, reject) => {
      let i = 0;
      let time = setInterval(() => {
        this.progress.style.width = `${++i}%`;
        this.span.innerHTML = `${i}%`;
        if (i >= 100) {
          clearInterval(time)
          resolve();
        }
      }, this.timeMs / 100);
    });
  }
}

const bar1 = new Bar({place: test});
const bar2 = new Bar({place: test});
const bar3 = new Bar({place: test});
const bar4 = new Bar({place: test});
const bar5 = new Bar({place: test});

bar1.animate()
  .then(bar2.animate)
  .then(bar3.animate)
  .then(bar4.animate)
  .then(bar5.animate)
  .then(() => {
    alert("Zakończono");
  });

Ale możemy też połączyć to ze składnią async/await, co jeszcze bardziej uprości nasz kod:


(async () => {
  const bar1 = new Bar({place: test});
  const bar2 = new Bar({place: test});
  const bar3 = new Bar({place: test});
  const bar4 = new Bar({place: test});
  const bar5 = new Bar({place: test});

  await bar1.animate()
  await bar2.animate()
  await bar3.animate()
  await bar4.animate()
  await bar5.animate()
  alert("Zakończono");
})()

Dodatkowe materiały

Bardzo fajny film na powyższe tematy znajdziesz pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=vn3tm0quoqE

Trening czyni mistrza

Jeżeli chcesz sobie potrenować zdobytą wiedzę, zadania znajdują się w repozytorium pod adresem: https://github.com/kartofelek007/zadania

Wszelkie prawa zastrzeżone. Jeżeli chcesz używać jakiejś części tego kursu, skontaktuj się z autorem.
Aha - i ta strona korzysta z ciasteczek.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.