Async / await

Async/await to nowy sposób na zapis asynchronicznego kodu. Dzięki tym słowom praca z obietnicami zaczyna przypominać synchroniczny kod.

Async

Słowo async postawione przed dowolną funkcją tworzy z niej funkcję asynchroniczną, która zwraca obietnicę. Dzięki temu możemy później na nią reagować poznanymi w poprzednim rozdziale funkcjami:


function doThings() {
  return Promise.resolve("ok");
}

doThings()
  .then(res => {
    console.log(res);
  })


//to samo co
async function doThings() {
  return "ok";
}

doThings()
  .then(res => {
    console.log(res); //"ok"
  });

Await

Słowo kluczowe await sprawia, że JavaScript poczeka na wykonanie asynchronicznego kodu. Dzięki temu zapis bardzo przypomina synchroniczny kod:


function loadUserData() {
  return new Promise((resolve, reject) => {
    setTimeout(() => { resolve("A"); }, 1000)
  });
}

function loadBooks() {
  return new Promise((resolve, reject) => {
    setTimeout(() => { resolve("B"); }, 1000)
  });
}

function loadPets() {
  return new Promise((resolve, reject) => {
    setTimeout(() => { resolve("C"); }, 1000)
  });
}

async function render() {
  const user = await loadUserData();
  const books = await loadBooks();
  const pets = await loadPets();
  return {user, books, pets}
}

Słowa await możemy używać tylko wewnątrz funkcji poprzedzonej słowem async:


function renderPage() {
  const city = await render(); // SyntaxError: await is a reserved word
}

async function renderPage() {
  const city = await render(); //ok
}

Niektórzy programiści wiedząc, że będą używać sporo asynchronicznych operacji wewnątrz swojego kodu, cały kod okrywają IIFE z async lub zdarzeniem DOMContentLoaded:


(async () => {
  ...
})();

document.addEventListener("DOMContentLoaded", async () => {
  ...
});

(async () => {
  function loadUserData() { ... }
  function loadBooks() { ... }
  function loadPets() { ... }

  async function render() {
    const user = await loadUserData();
    const books = await loadBooks();
    const pets = await loadPets();
    return data;
  }

  const r = await render();
})();
Przy czym w ES2022 zostanie to zmienione tak, byśmy mogli używać async nawet w głównym kodzie - nawet poza funkcjami (pkt 3).

Obsługa błędów

W przypadku obsługi błędów za pomocą async/await, możemy posłużyć się konstrukcją try/catch:


function loadImage(src) {
  const img = new Image();
  img.src = src;

  return new Promise((resolve, reject) => {
    img.onload = function() {
      resolve(img);
    }
    img.onerror = function() {
      reject("błąd wczytywania");
    }
    if (img.complete) resolve(img);
  });
}

(async () => {
  try {
    const imgA = await loadImage("przykladowyA.jpg");
    const imgB = await loadImage("przykladowyB.jpg");
    console.log(imgA);
    console.log(imgB);
  } catch(error) {
    console.error(error);
  } finally {
    console.log("Kończymy wczytywanie");
  }
})();

Możemy też mieszać składnię async/await z then/catch:


function loadImage(src) {
  const img = new Image();
  img.src = src;

  return new Promise((resolve, reject) => {
    img.onload = function() {
      resolve(img);
    }
    img.onerror = function() {
      reject("błąd wczytywania");
    }
    if (img.complete) resolve(img);
  });
}

async function loadData() {
  try {
    const imgA = await loadImage("przykladowyA.jpg");
    const imgB = await loadImage("przykladowyB.jpg");
    console.log(imgA);
    console.log(imgB);
  } catch(error) {
    //throw new Error(`error`);
    //lub
    return Promise.reject(`error`);
  } finally {
    console.log("Kończymy wczytywanie");
  }
}

loadData()
  .then(response => {
    console.log(response);
  })
  .catch(error => {
    console.log("Wystąpił błąd połączenia: ", error);
  });

(async () => {
  function loadImage(src) {
    const img = new Image();
    img.src = src;
    return new Promise((resolve, reject) => {
      img.onload = function() {
        resolve(img);
      }
      img.onerror = function() {
        reject("błąd wczytywania");
      }
      if (img.complete) resolve(img);
    });
  }

  async function loadData() {
    try {
      const imgA = await loadImage("przykladowyA.jpg");
      const imgB = await loadImage("przykladowyB.jpg");
      console.log(imgA);
      console.log(imgB);
    } catch (error) {
      return Promise.reject(error)
    }
  }

  try {
    const data = await loadData();
    console.log(data);
  } catch(error) {
    console.error(error);
  } finally {
    console.log("We do cleanup here");
  }

})();

Równoczesne operacje

Instrukcja await oznacza to, że kolejna operacja rozpocznie się dopiero, gdy poprzednia się zakończy.

W wielu momentach bardziej optymalnie będzie, gdy nasze operacje wywołamy równocześnie i poczekamy na ich zakończenie:


async function renderPage() {
  const country = getCountry();
  const weather = getWeather(country.lat, country.lng);

  const countryData = await country;
  const weatherData = await weather;

  updatePage(countryData, weatherData);
}

W przypadku zapisu za pomocą Promise kod mógłby wyglądać tak:


function renderPage() {
  const country = getCountry();
  const weather = getWeather(country.lat, country.lng);

  return Promise.all([country, weather])
}

renderPage().then(...)

Dodatkowe materiały

Bardzo fajny film na powyższe tematy znajdziesz pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=vn3tm0quoqE

Wszelkie prawa zastrzeżone. Jeżeli chcesz używać jakiejś części tego kursu, skontaktuj się z autorem.
Aha - i ta strona korzysta z ciasteczek.