Asynchroniczność

Kod, który pisałeś do tej pory w większości przypadków był kodem synchronicznym. Oznacza to, że odpalony wykonuje się on linia po linii. Jeżeli jakiś fragment wykonuje się dłużej (np. bardzo długa pętla, czytanie zawartości pliku), blokuje on wykonywanie dalszej części kodu, a użytkownik widzi to jako "zacięcie".

Asynchroniczność pozwala nam wykonywać kilka zadań równocześnie. Dzięki temu możemy równocześnie odpalić kilka zajmujących czas funkcjonalności na raz. Jedna będzie dla przykładu sczytywać dane do tabeli na stronie, druga wysyłać informacje o zalogowanym użytkowniku, a trzecia z kolei grzecznie sobie poczeka by w odpowiednim momencie pokazać popup na stronie.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Jeżeli chcesz używać jakiejś części tego kursu, skontaktuj się z autorem.
Aha - i ta strona korzysta z ciasteczek.