Test formularzy

Otwórz zakładkę network, i ustaw w niej opcję Preserve log, która powoduje, że konsola nie będzie się czyścić przy zmianie strony.

Po wysłaniu formularza w zakładce network wybierzesz stronę, która właśnie się wczytała (odbierz), a po prawej stronie na samym dole będziesz miał widoczne wysłane dane.

Gdy teraz klikniesz na "view source" (tuż obok tytułu FormData) zobaczysz oryginalną postać tych danych, które zapisane są w jednym ciągu.

enctype="application/x-www-form-urlencoded" (domyślne)

enctype="multipart/form-data"

enctype="text/plain"