Narzędzia zmieniasz klawiszami 1-4
Kolory zmieniasz klawiszami r,g,b
Wielkość pędzla zmieniasz kółkiem myszy