Warning: include(../inc/_header.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/doman/domains/kursjs.pl/public_html/kurs/date/date-metody.php on line 5

Warning: include(../inc/_header.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/doman/domains/kursjs.pl/public_html/kurs/date/date-metody.php on line 5

Warning: include(): Failed opening '../inc/_header.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/p73/lib/php') in /home/doman/domains/kursjs.pl/public_html/kurs/date/date-metody.php on line 5

Metody obiektu Date()

Poniżej przedstawiam metody dla obiektu Date(). Wśród z nich znajdują się metody UTC - czyli metody Coordinated Universal Time - światowego standardu czasu który zastępuje starszy standard GMT (Greenwich Mean Time):

getDate() - zwraca dzień miesiąca (wartość z przedziału 1 - 31)
getDay() - zwraca dzień tygodnia (0 dla niedzieli, 1 dla poniedziałku, 2 dla wtorku itd)
getYear() - zwraca liczbę reprezentującą rok (dla lat 1900 - 1999 jest to 2-cyfrowa liczba np. 99, a dla późniejszych jest to liczba 4-cyfrowa np. 2002)
getFullYear() - zwraca pełną liczbę reprezentującą rok (np. 1999 lub 2000)
getHours() - zwraca aktualną godzinę (wartość z przedziału 0 - 23)
getMillisecond() - zwraca milisekundy (wartość z przedziału 0 - 999)
getMinutes() - zwraca minuty (wartość z przedziału 0 - 59)
getMonth() - zwraca aktualny miesiąc (0 - styczeń, 1 - luty itp.)
getSeconds() - zwraca aktualną liczbę sekund (wartość z przedziału 0 - 59)
getTime() - zwraca aktualny czas jako liczbę reprezentującą liczbę milisekund która upłynęła od godziny 00:00 1 stycznia 1970 roku
getTimezoneOffset() - zwraca różnicę pomiędzy czasem lokalnym a czasem GMT w minutach (wartość z przedziału 0 - 1439)
getUTCDate() - zwraca dzień miesiąca
getUTCDay() - zwraca dzień tygodnia
getUTCFullYear() - zwraca pełną liczbę roku
getUTCHours() - zwraca aktualną godzinę
getUTCMillisecond() - zwraca milisekundy
getUTCMinutes() - zwraca minuty
getUTCMonth() - zwraca miesiąc
getUTCSeconds() - zwraca sekundy
setUTCDate() - ustawia dzień z zakresu 1 - 31
setUTCFullYear() - ustawia podany rok jako liczba 4 cyfrowa
setUTCHours() - ustawia podaną liczbę godzin z zakresu 0 - 23
setUTCMilliseconds() - ustawia podaną liczbę milisekund z zakresu 0 - 999
setUTCMinutes() - ustawia podaną liczbę minut z zakresu 0 - 59
setUTCMonth() - ustawia podany miesiąc z zakresu 0 - 11
setUTCSeconds() - ustawia podaną liczbę sekund z zakresu 0 - 59
setYear() - ustawia rok podany w formacie 2 lub 4 cyfrowym
toGMTString() - zamienia datę i czas z formatu GMT na łańcuch znaków
toLocaleString() - zwraca lokalną datę i czas w formacie łańcucha
toString() - zwraca lokalną datę i czas w formacie łańcucha
toUTCString() - zwraca lokalną datę i czas w formacie łańcucha
UTC() - po podaniu daty w formacie rok, miesiąc, dzień (można również podać opcjonalnie godziny, minuty, sekundy oraz milisekundy) zwraca liczbę milisekund od godziny 00:00 1 stycznia 1970 r.
valueOf() - zwraca liczbę sekund od godziny 00:00 1 stycznia 1970 r.

Warning: include(../inc/_footer.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/doman/domains/kursjs.pl/public_html/kurs/date/date-metody.php on line 60

Warning: include(../inc/_footer.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/doman/domains/kursjs.pl/public_html/kurs/date/date-metody.php on line 60

Warning: include(): Failed opening '../inc/_footer.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/p73/lib/php') in /home/doman/domains/kursjs.pl/public_html/kurs/date/date-metody.php on line 60