Usuwanie z html

Za pomocą setTimeout odpalam funkcję, która cyklicznie tworzy nowy element, dodaje go do tablic, a następnie usuwa go z html. Otwórz konsolę debugera oraz przeanalizuj kod html


  const elements = [];

  function makeEl() {
    const div = document.createElement('div');
    div.classList.add("test");
    div.innerText = "Jestem nowym elementem";

    elements.push(div); //dodaję do tablicy
    document.body.appendChild(div); //dodaję do html

    setTimeout(() => {
      div.remove(); //usuwam TYLKO z html

      setTimeout(() => {
        console.log(elements);
        makeEl();
      }, 1000)
    }, 1000)
  }

  makeEl();