Slider

W poniższym tekście postaramy się zrobić dynamiczny slider.

HTML i CSS

Zacznijmy od struktury HTML. Nasz slider będzie zwykłą listą elementów. Mogą nimi być poszczególne elementy listy, kolejne artykuły czy podobne rzeczy - po prostu będzie to zbiór jakiś elementów. W poniższym kodzie mamy zwykłą listę artykułów:


<div class="elements-list" id="slider1">

  <article class="element">
    <h2 class="element-title">
      Jestem tytułem slajdu 1
    </h2>
    <div class="element-text">
      Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit...
    </div>
  </article>

  <article class="element">
    <h2 class="element-title">
      Jestem tytułem slajdu 2
    </h2>
    <div class="element-text">
      Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit...
    </div>
  </article>

</div>

Powyższą strukturę za pomocą Javascript musimy zamienić na nasz slider. Będzie on miał strukturę taką jak na poniższej grafice:

Struktura html slidera

Czemu od razu nie stworzymy pełnej struktury slidera z przyciskami next/prev i paginacją? Oczywiście możemy. W ramach treningu jednak spróbujmy pójść o krok dalej. Nasz plugin będzie bardziej uniwersalny.

Masz więc listę artykułów na stronie. Chcesz z nich zrobić slider? Proszę bardzo - użyj naszego kodu. Chcesz ją zamienić na accordion? Użyj innego pluginu. A może ktoś na tą stronę wejdzie bez Javascriptu? Zobaczy początkową listę artykułów. Dodatkowo dzięki temu, że część elementów będzie generowana dynamicznie, będziemy mieli większe możliwości - bo np. nie każdy slider musi mieć paginację, albo przyciski poprzedni/następny.

Całość ostylujemy za pomocą grida oraz pozycjonowania absolutnego dla dolnego stronicowania.

Pokaż HTML

<div class="elements-list" id="slider1">
  <article class="element slider-slide-active">
    <h2 class="element-title">
      1 Lorem ipsum dolor sit.
    </h2>
    <div class="element-text">
      Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Mollitia dolore inventore, ipsam optio. Magni repellat officia autem fuga, laboriosam facilis?
    </div>
  </article>
  <article class="element">
    <h2 class="element-title">
      2 Lorem ipsum dolor sit.
    </h2>
    <div class="element-text">
      Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Ipsum exercitationem asperiores perspiciatis sapiente ducimus atque dicta labore dolores sequi ut.
    </div>
  </article>
  <article class="element">
    <h2 class="element-title">
      3 Lorem ipsum dolor sit.
    </h2>
    <div class="element-text">
      Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Repellendus id quas, quia consectetur repellat quis! Minus voluptatibus, dolores iure deserunt.
    </div>
  </article>
</div>

Pokaż CSS

/* ----- slider ---- */
.slider {
  position: relative;
  background: #eee;
  background-size: cover;
  background-position: center center;
  display: grid;
  grid-template-columns: 4rem 1fr 4rem;
  grid-template-rows: 1fr;
  height: 700px;
}
.slider-slides-cnt {
  grid-column: 1 / -1;
  grid-row: 1 / -1;
  display: grid;
  grid-template-columns: 1fr;
  grid-template-rows: 1fr;
}
.slider-slide {
  grid-column: 1 / 2;
  grid-row: 1 / 2;
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
  flex-direction: column;
  opacity:0;
  z-index: 0;
}
.slider-slide-active {
  opacity: 1;
  z-index: 1;
}

.slider .element-title {
  color:#fff;
  font-family: sans-serif;
  position: relative;
  left:-3rem;
  opacity:0;
  font-size:6rem;
  text-transform: uppercase;
  font-weight: normal;
  margin-top:0;
  text-align: center;
  font-family: 'Roboto Condensed', sans-serif;
}
.slider .element-text {
  color:#fff;
  position: relative;
  left:-3rem;
  opacity:0;
  font-size:1.5rem;
  color:rgba(255,255,255,.6);
  padding-left:4rem;
  padding-right:4rem;
  text-align: center;
  font-family: serif;
  font-style: italic;
  max-width:60%;
}

/* animacja */
.slider-slide {
  opacity: 0;
  transition:0.4s all;
}
.slider-slide-active {
  opacity: 1;
}
.slider .element-title {
  left:-3rem;
  opacity:0;
  transition: 2s left, 2s opacity;
}
.slider .element-text {
  left:-3rem;
  opacity:0;
  transition: 2s 1s left, 2s 1s opacity;
}
.slider-slide-active .element-title {
  left:0;
  opacity:1;
}
.slider-slide-active .element-text {
  left:0;
  opacity:1;
}

/* przyciski poprzedni/następny */
.slider-nav {
  grid-column: 1 / -1;
  grid-row: 1 / -1;
  display: grid;
  grid-template-columns: 4rem 1fr 4rem;
  grid-template-rows: 1fr;
}
.slider-button-prev,
.slider-button-next {
  grid-column: 1 / 2;
  grid-row: 1 / 2;
  cursor: pointer;
  z-index: 2;
  background: rgba(0,0,0,0.1);
  border:0;
  text-indent:-999px;
  overflow:hidden;
  position: relative;
  z-index: 1;
}
.slider-button-next {
  grid-column: -1 / -2;
}
.slider-button-prev:focus,
.slider-button-next:focus {
  outline: none;
}
.slider-button-prev:before,
.slider-button-next:before {
  content:'<';
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
  position: absolute;
  left:0;
  top:0;
  width:100%;
  height:100%;
  font-size:2rem;
  color:#fff;
  text-indent: 0;
}
.slider-button-next:before {
  content: '>';
}

/* stronicowanie */
.slider-pagination {
  z-index: 2;
  position: absolute;
  left:0;
  bottom:1rem;
  margin:0;
  padding:0;
  width:100%;
  display: flex;
  justify-content: center;
  list-style:none;
}
.slider-pagination-element {
}
.slider-pagination-button {
  background: transparent;
  width:2rem;
  height:2rem;
  border:0;
  text-indent:-999px;
  overflow: hidden;
  cursor: pointer;
  position: relative;
}
.slider-pagination-button:before {
  content:'';
  position: absolute;
  left:50%;
  top:50%;
  transform:translate(-50%, -50%);
  background: transparent;
  width:0.9rem;
  height:0.9rem;
  border-radius: 50%;
  transition:0.5s all;
  box-shadow:inset 0 0 0 2px rgba(255,255,255,0.5);
}
.slider-pagination-element-active .slider-pagination-button:before {
  background: #fff;
  transform:translate(-50%, -50%) scale(1.2);
}
.slider-pagination-button:focus {
  outline: none;
}

klasa Slider

Zakładamy, że sliderów na stronie możemy mieć kilka, więc powinniśmy je zrobić pod wspólny wzór. Skorzystamy tutaj z klasy.


class Slider {
  constructor(elemSelector) {
    this.currentSlide = 0; //aktualny slide
    this.sliderSelector = elemSelector; //selektor elementu który zamienimy na slider
    this.elem = null; //tutaj pobierzemy element który zamienimy na slider
    this.slider = null; //tutaj wygenerujemy slider
    this.slides = null; //tutaj pobierzemy slajdy
    this.prev = null; //przycisk prev
    this.next = null; //przycisk next
    this.dots = []; //przyciski kropek
  }
}

Metoda generateSlider()

Pierwszą metodą jaką napiszemy to metoda zamieniająca powyższą strukturę html na odpowiednią.


class Slider {
  ...

  generateSlider() {
    //pobieramy element który zamienimy na slider
    this.slider = document.querySelector(this.sliderSelector);
    this.slider.classList.add("slider");

    //tworzymy kontener dla slajdów
    const slidesCnt = document.createElement("div");
    slidesCnt.classList.add("slider-slides-cnt");

    //pobieramy element slajdów
    this.slides = this.slider.children;

    //to jest żywa kolekcja, więc przy przeniesieniu każdego slajdu
    //jej długość maleje
    while (this.slides.length) {
      this.slides[0].classList.add("slider-slide");
      //jeżeli element dodajemy do innego elementu
      //to tak jakbyśmy go usuwali z tej kolekcji
      //bo jeden element nie może być równocześnie w dwóch miejscach naraz
      slidesCnt.append(this.slides[0]);
    }

    //musimy na nowo pobrać slajdy, bo powyższa kolekcja jest już pusta
    this.slides = slidesCnt.querySelectorAll(".slider-slide");

    //wygenerowaliśmy kontener ze slajdami, wstawiamy go więc do slidera
    this.slider.append(slidesCnt);
  }
}

Po pierwsze pobieramy nasz przyszły slider.

Wszystkie slajdy muszą znaleźć się w jednym wspólnym elemencie. W naszym przypadku będzie to stworzony dynamicznie .slider-slides-cnt.

Aby przerzucić do niego elementy slidera, pobieramy je za pomocą właściwości children, a następnie robiąc po nich pętlę wrzucamy za pomocą append do powyższego elementu.

Powyższą metodę generateSlider() od razu odpalamy w konstruktorze:


class Slider {
  constructor(elemSelector) {
    this.currentSlide = 0; //aktualny slide
    this.sliderSelector = elemSelector; //selektor elementu który zamienimy na slider
    this.elem = null; //tutaj pobierzemy element który zamienimy na slider
    this.slider = null; //tutaj wygenerujemy slider
    this.slides = null; //tutaj pobierzemy slajdy
    this.prev = null; //przycisk prev
    this.next = null; //przycisk next
    this.dots = []; //przyciski kropek

    this.generateSlider();
  }

  ...
}

Metoda createPrevNext()

Kontynuujemy generowanie struktury html. Kolejną metodą będzie createPrevNext(), która stworzy dla naszego slidera przyciski "Poprzedni i następny slide":


class Slider {
  ...

  createPrevNext() {
    //generujemy przycisk "Poprzedni slajd"
    this.prev = document.createElement("button");
    this.prev.type = "button";
    this.prev.innerText = "Poprzedni slide";
    this.prev.classList.add("slider-button");
    this.prev.classList.add("slider-button-prev");
    this.prev.addEventListener("click", this.slidePrev.bind(this));

    //generujemy przycisk "Następny slajd"
    this.next = document.createElement("button");
    this.next.type = "button";
    this.next.innerText = "Następny slide";
    this.next.classList.add("slider-button");
    this.next.classList.add("slider-button-next");
    this.next.addEventListener("click", this.slideNext.bind(this));

    //wrzucamy je do wspólnego diva
    //który dam nam ciut większe możliwości stylowania
    const nav = document.createElement("div");
    nav.classList.add("slider-nav");
    nav.appendChild(this.prev);
    nav.appendChild(this.next);

    //diva z przyciskami wrzucamy do slajdu
    this.slider.appendChild(nav);
  }
}

Żeby mieć w klikniętym przycisku dostęp do właściwości metod naszego slidera, musimy je przypiąć za pomocą metod bind() lub korzystając z funkcji strzałkowej:


this.prev.addEventListener("click", this.slidePrev.bind(this));
//lub
this.prev.addEventListener("click", () => this.slidePrev());

Cała reszta kodu to stworzenie 2 przycisków i ustawienie im podstawowych właściwości.

Po kliknięciu na te przyciski odpalimy właściwości slidePrev() i slideNext(). Napiszemy je za chwilę.

Powyższą metodę odpalmy na końcu metody generateSlider:


class Slider {
  ...

  generateSlider() {
    ...

    this.createPrevNext();
  }
}

Metoda createPagination()

Kolejną czynnością jest stworzenie metody generującej kropki zmieniające slajdy:


class Slider {
  ...

  createPagination() {
    const ulDots = document.createElement("ul");
    ulDots.classList.add("slider-pagination");

    //tworzymy pętlę w ilości liczby slajdów
    for (let i=0; i<this.slides.length; i++) {
      //każdorazowo tworzymy LI wraz z buttonem
      //każdy button po kliknięciu zmieni slajd
      //za pomocą metody changeSlide()

      const li = document.createElement("li");
      li.classList.add("slider-pagination-element");

      const btn = document.createElement("button");
      btn.classList.add("slider-pagination-button");
      btn.type = "button";
      btn.innerText = i+1;
      btn.setAttribute("aria-label", `Ustaw slajd ${i+1}`);

      btn.addEventListener("click", () => this.changeSlide(i));

      li.appendChild(btn);

      ulDots.appendChild(li);

      //wygenerowany przycisk wrzucamy do wspólnej tablicy
      //dzięki temu potem łatwiej będzie nam się do tych kropek odwoływać
      this.dots.push(li);
    }

    this.slider.appendChild(ulDots);
  }
}

Tak samo jak przy metodzie createPrevNext() powyższą metodę też odpalamy w metodzie generateSlider:


class Slider {
  generateSlider() {
    ...

    this.createPrevNext();
    this.createPagination();
  }
}

Odpalmy nasz slider i zobaczmy co w tej chwili mamy:


const slide = new Slider("#slider1");
Demo 1 - wygenerowana struktura html

Metoda changeSlide()

Po kliknięciu na kropkę odpalamy metodę changeSlide(), która ma przełączyć slajd. Metoda usuwa więc wszystkim slajdom klasę .slider-slide-active i dodaje ją tylko aktualnemu. Żeby zrobić pętlę forEach po kolekcji divów, skorzystamy ze sztuczki, którą poznaliśmy tutaj:


class Slider {
  ...

  changeSlide(index) {
    //robimy pętlę po slajdach usuwając klasę active
    this.slides.forEach(slide => {
      slide.classList.remove("slider-slide-active");
      slide.setAttribute("aria-hidden", true);
    });

    //dodajemy ją tylko wybranemu
    this.slides[index].classList.add("slider-slide-active");
    this.slides[index].setAttribute("aria-hidden", false);

    //podobny manewr robimy dla kropek
    this.dots.forEach(dot => {
      dot.classList.remove("slider-pagination-element-active");
    });
    this.dots[index].classList.add("slider-pagination-element-active");

    //aktualny slide przestawiamy na wybrany
    this.currentSlide = index;
  }
}

Dodatkowo wykorzystajmy tą metodę do ustawienia początkowego slajdu odpalając ją na końcu konstruktora:


class Slider {
  constructor(elemSelector) {
    this.sliderSelector = elemSelector;
    this.currentSlide = 0;
    this.slider = null;
    this.elem = null;
    this.slides = null;

    this.prev = null;
    this.next = null;
    this.dots = [];

    this.generateSlider();
    this.changeSlide(this.currentSlide);
  }

  ...
}

Metody slidePrev() i slideNext()

Powyższa metoda zmienia slajd. Klikając na przyciski "poprzedni-następny" też będziemy zmieniać slajd, tylko nie na konkretny numer, a o jeden więcej lub mniej.

Jak spojrzysz na początkowe zmienne, mamy tam zmienną currentSlide. Określa ona aktualny slajd.

Chcemy by przyciski "poprzedni-następny" działały w pętli. Jeżeli dojdziemy do ostatniego slajdu, to kolejne przełączenie powinno przestawić slider na pierwszy slajd. I w drugą stronę - jeżeli klikniemy poprzedni będąc na pierwszym slajdzie, powinien się wyświetlić ostatni. Wykorzystajmy do tego wspomnianą zmienną:


class Slider {
  ...

  slidePrev() {
    this.currentSlide--;
    if (this.currentSlide < 0) {
      this.currentSlide = this.slides.length - 1;
    }
    this.changeSlide(this.currentSlide);
  }

  slideNext() {
    this.currentSlide++;
    if (this.currentSlide > this.slides.length - 1) {
      this.currentSlide = 0;
    }
    this.changeSlide(this.currentSlide);
  }
}

W poniższym przykładzie lekko zmieniłem za pomocą styli czcionkę i tło:

Demo 2 - działające przyciski

Automatyzacja

Do automatycznego przełączania slajdów możemy wykorzystać setTimeout(). Wystarczy za pomocą tej funkcji wywołać powyższą metodę slideNext().

W metodzie init odpalamy metodę changeSlide() - tak by po wejściu na stronę był widoczny pierwszy slajd. Po kliknięciu na przyciski poprzedni-następny też wywołujemy metodę changeSlide(). Jeżeli chcemy by po zmianie slajdu kolejna zmiana nastąpiła automatycznie, wystarczy na końcu tej metody dodać nasz setTimeout, który wywoła nam jeszcze raz metodę changeSlide():


class Slider {
  constructor() {
    ...
    this.time = null;
    ...
  }
  ...

  changeSlide(index) {
    ...

    clearInterval(this.time);
    this.time = setTimeout(() => this.slideNext(), 6000); //co 6 sekund automatycznie się przełączy
  }
}

Jeżeli ktoś będzie szybko zmieniał slajdy (klikał po przyciskach lub kropkach), każdorazowo zostanie odpalone czyszczenie aktualnie odpalonego timeOuta i każdorazowo będzie on ustawiany na nowo. Dlatego nasze automatyczne przełączenie slajdu zadziała dopiero gdy użytkownik się uspokoi.

Opcje, więcej opcji

W powyższej metodzie ustawiliśmy przełączanie slajdów co 6 sekund. Aż prosi się, by przy wywołaniu naszego slidera programista mógł ustawić takie wartości.

Zastosujemy tutaj podejście, które dokładniej opisałem tutaj. Do naszego konstruktora trafi obiekt z opcjami, które ustawi programista. Opcje te nadpiszą domyślne ustawienia, w wyniku czego dostaniemy nowy scalony obiekt z ustawieniami slidera.


const opts = {
  width : 100
}

const defaultOpts = {
  width: 10,
  height: 200
}

const options = { ...defaultOptions, ...opts }

console.log(options); //{width: 100, height:200}

lub


const opts = {
  width : 100
}

const defaultOptions = {
  width: 10,
  height: 200
}

const options = Object.assign({}, defaultOptions, opts);

console.log(options); //{width: 100, height:200}

Dodajmy domyślne ustawienia w konstruktorze:


class Slider {
  constructor(elemSelector, opts) {
    this.slider = document.querySelector(elemSelector);
    this.slides = this.slider.querySelectorAll(".slider-slide");
    this.currentSlide = 0;
    this.prev = null;
    this.next = null;
    this.dots = [];
    this.time = null;

    const defaultOpts = {
      pauseTime : 0
    };
    this.options = Object.assign({}, defaultOpts, opts);

    this.generateSlider();
    this.changeSlide(this.currentSlide);
  }

  ...
}

Domyślnie czas przerwy między kolejnym przełączaniem będzie wynosił 0. Jeżeli programista tego nie zmieni, nie będziemy automatycznie przełączać slajdów:


class Slider {
  ...

  changeSlide(index) {
    this.slides.forEach(slide => {
      slide.classList.remove("slider-slide-active");
      slide.setAttribute("aria-hidden", true);
    });

    this.slides[index].classList.add("slider-slide-active");
    this.slides[index].setAttribute("aria-hidden", false);

    if (this.options.generateDots) {
      this.dots.forEach(dot => {
        dot.classList.remove("slider-pagination-element-active");
      });
      this.dots[index].classList.add("slider-pagination-element-active");
    }

    this.currentSlide = index;

    if (typeof this.options.pauseTime === "number" && this.options.pauseTime !== 0) {
      clearInterval(this.time);
      this.time = setTimeout(() => this.slideNext(), this.options.pauseTime);
    }
  }
}

Podobne opcje możemy ustawić dla innych elementów naszego slidera. Dla przykładu możemy dodać opcję do zmiany tekstów na przyciskach:


class Slider {
  constructor(elemSelector, opts) {
    this.currentSlide = 0;
    this.slider = document.querySelector(elemSelector);
    this.slides = this.slider.querySelectorAll(".slider-slide");
    this.prev = null; //przycisk prev
    this.next = null; //przycisk next
    this.dots = [];
    this.time = null;

    const defaultOpts = {
      pauseTime : 0,
      prevText : "Poprzedni slide",
      nextText : "Następny slide"
    };
    this.options = Object.assign({}, defaultOpts, opts);

    this.generateSlider();
    this.changeSlide(this.currentSlide);
  }

  ...
}

class Slider {
  ...

  createPrevNext() {
    this.prev = document.createElement("button");
    this.prev.type = "button";
    this.prev.innerText = this.options.prevText;
    this.prev.classList.add("slider-button");
    this.prev.classList.add("slider-button-prev");
    this.prev.addEventListener("click", this.slidePrev.bind(this));

    this.next = document.createElement("button");
    this.next.type = "button";
    this.next.innerText = this.options.nextText;
    this.next.classList.add("slider-button");
    this.next.classList.add("slider-button-next");
    this.next.addEventListener("click", this.slideNext.bind(this));

    const nav = document.createElement("div");
    nav.classList.add("slider-nav");
    nav.appendChild(this.prev);
    nav.appendChild(this.next);
    this.slider.appendChild(nav);
  }
}

Dodatkowe dwie opcje, które dodamy to możliwość wyłączenia generowania przycisków "poprzedni-następny" jak i generowania kropek:


class Slider {
  ...

  generateSlider() {
    //pobieramy element który zamienimy na slider
    this.slider = document.querySelector(this.sliderSelector);
    this.slider.classList.add("slider");

    //tworzymy kontener dla slajdów
    const slidesCnt = document.createElement("div");
    slidesCnt.classList.add("slider-slides-cnt");

    //pobieramy element slajdów
    this.slides = this.slider.children;

    //to jest żywa kolekcja, więc przy przeniesieniu każdego slajdu
    //jej długość maleje
    while (this.slides.length) {
      this.slides[0].classList.add("slider-slide");
      slidesCnt.appendChild(this.slides[0]);
    }

    //musimy na nowo pobrać slajdy, bo powyższa kolekcja jest już pusta
    this.slides = slidesCnt.querySelectorAll(".slider-slide");

    //wygenerowaliśmy kontener ze slajdami, wstawiamy go więc do slidera
    this.slider.appendChild(slidesCnt);

    if (this.options.generatePrevNext) this.createPrevNext();
    if (this.options.generateDots) this.createPagination();
  }
}

Oraz w metodzie changeSlide(), która działa na kropkach.


class Slider {
  changeSlide(index) {
    this.slides.forEach(slide => {
      slide.classList.remove("slider-slide-active");
      slide.setAttribute("aria-hidden", true);
    });

    this.slides[index].classList.add("slider-slide-active");
    this.slides[index].setAttribute("aria-hidden", false);

    if (this.options.generateDots) {
      this.dots.forEach(dot => {
        dot.classList.remove("slider-pagination-element-active");
      });
      this.dots[index].classList.add("slider-pagination-element-active");
    }

    this.currentSlide = index;

    if (typeof this.options.pauseTime === "number" && this.options.pauseTime !== 0) {
      clearInterval(this.time);
      this.time = setTimeout(() => this.slideNext(), this.options.pauseTime)
    }
  }

  ...
}

Od tej chwili programista używając naszego slidera będzie mógł podawać także jego opcje:


//slider1
const opts1 = {
  pauseTime : 0,
  prevText : "Poprzedni",
  nextText : "Następny"
}
const slide1 = new Slider("#slider1", opts1);


//slider2
const opts2 = {
  pauseTime : 5000,
  generatePrevNext : false
}
const slide2 = new Slider("#slider2", opts2);

Demo

Poniższy przykład - już końcowy - zawiera różne slidery wraz z dodatkowym stylowaniem, którym zmieniłem ich wygląd. Dla strzałek zastosowałem https://www.bootstrapcdn.com/fontawesome/ wraz ikonami (lewo, prawo) dla strzałek

, oraz naprawdę lekkim efektem przy najechaniu na nie kursorem. Demo

Wszelkie prawa zastrzeżone. Jeżeli chcesz używać jakiejś części tego kursu, skontaktuj się z autorem.
Aha - i ta strona korzysta z ciasteczek.