Wybierz datę:

<form id="dateForm">
  <div>
    <legend>Wybierz datę:</legend>
    <div class="row">
      <div class="col-1-3">
        <select name="day"></select>
      </div>
      <div class="col-1-3">
        <select name="month"></select>
      </div>
      <div class="col-1-3">
        <select name="year"></select>
      </div>
    </div>
  </div>
  <div>
    <button type="submit" class="button">Pokaż datę</button>
  </div>
</form>

document.addEventListener("DOMContentLoaded", function() {
  const form = document.getElementById('dateForm');
  const months = ['styczeń','luty','marzec','kwiecień','maj','czerwiec','lipiec','sierpień','wrzesień','październik','listopad','grudzień'];
  const rok = (new Date()).getFullYear();

  const inputDay = form.querySelector('[name="day"]');
  const inputMonth = form.querySelector('[name="month"]');
  const inputYear = form.querySelector('[name="year"]');

  for (let x=0; x<31; x++) {
    const day = (x < 9)? '0'+(x+1).toString() : x+1;
    inputDay.options[x] = new Option(day, x+1, 0, 0);
  }

  for (let x=0; x<12; x++) {
    inputMonth.options[x] = new Option(months[x], x+1, 0, 0);
  }

  for (let x=0; x<3; x++) {
    inputYear.options[x] = new Option(rok+x, rok+x, 0, 0);
  }

  function showValue() {
    let day = inputDay.options[inputDay.selectedIndex].value;
    day = (day < 10)?'0'+day.toString() : day;

    let month = inputMonth.options[inputMonth.selectedIndex].value;
    month = (month < 10)?'0'+month.toString() : month;

    const year = inputYear.options[inputYear.selectedIndex].value;

    return day + '-' + month + '-' +year;
  }

  document.querySelector('#dateForm').addEventListener('submit', function() {
    alert(showValue());
  });
});