Formularze - walidacja

Sprawdzanie danych, które wprowadza użytkownik to jedna z ważniejszych rzeczy, o jaką musimy zadbać, ale równocześnie też nie zawsze prosta do wykonania. Dane możemy sprawdzać na wiele sposobów, które często będzie uzależnione od budowy formularza i zawartych w nim mechanizmów.

Jak przeprowadzić walidację?

Przykładowa walidacja formularzy może przebiegać w kilku etapach:

 1. Pierwszy etap to dynamiczna podpowiedź w czasie wprowadzania danych przez użytkownika. Wykorzystamy tutaj zdarzenia change, focus, blur, keyup, keydown, keypress lub input - zależnie od sytuacji. Dodanie takich dynamicznych podpowiedzi znacząco może poprawić użyteczność naszego formularza, ale nie zawsze musimy je stosować
 2. Drugi etap to sprawdzenie danych w momencie, gdy użytkownik chce wysłać dany formularz. Jeżeli dane są poprawne, dany formularz wysyłamy. W przeciwnym razie pokazujemy stosowną informację.
 3. Ostatni - najważniejszy etap - to sprawdzenie przesłanych danych po stronie serwera. Jest to najważniejszy krok, ponieważ dane na nasz serwer mogą być wysłane na różne sposoby, nie tylko z naszego formularza.

Prosta walidacja

Domyślną akcją każdego formularza jest wysłanie danych na adres podany w atrybucie action. Jeżeli atrybut ten nie zostanie podany, wtedy wysyłka danych jest wykonywana na aktualny adres.


<form action="https://kursjs.pl/login">
  ...
</form>

Wraz z wysłaniem formularza strona zostanie albo przeniesiona na nowy adres, albo zostanie przeładowana.

Aby zareagować na wysyłkę formularza pierwszą czynnością jest podpiąć się pod zdarzenie submit formularza, a następnie użycie funkcji e.preventDefault(), która przerwie domyślną akcję (wysyłkę):


const form = document.querySelector("form");
const input = form.querySelector("input");

form.addEventListener("submit", e => {
  e.preventDefault();

  //jeżeli wszystko ok to wysyłamy
  if (input.value.length >= 3) {
    form.submit();
  } else {
    //jeżeli nie to pokazujemy jakieś błędy
    alert("Kolego wypełniłeś błędnie nasz super formularz");
  }
})

Przy kilku polach można zbierać wyniki w tablicę. W poniższym kodzie zbieram tam teksty, które pojawią się w komunikacie błędu.

Równocześnie posługiwanie się okienkiem alert nie jest zalecanym rozwiązaniem. Okienko takie jest zbyt "inwazyjne" dla użytkownika, a poza tym nie mamy w ogóle możliwości zmiany jego wyglądu.


<form class="form" method="post" id="form">
  <div class="form-row">
    <label for="name">Imię (min. 3 znaki)*</label>
    <input type="text" name="name" id="name">
  </div>
  <div class="form-row">
    <label for="name">Email*</label>
    <input type="email" name="email" id="email">
  </div>
  <div class="form-message"></div> <!-- tu trafią błędy -->
  <div class="form-row">
    <button type="submit" class="button submit-btn">
      Wyślij
    </button>
  </div>
</form>

const form = document.querySelector("form");
const inputName = form.querySelector("input[name=name]");
const inputEmail = form.querySelector("input[name=email]");
const formMessage = form.querySelector(".form-message");
const regEmail = /\S+@\S+\.\S+/; //wzór do sprawdzania emaili

form.addEventListener("submit", e => {
  e.preventDefault();

  //tablica z błędami
  let formErrors = [];

  if (inputName.value.length <= 3) {
    formErrors.push("Wypełnij poprawnie pole z imieniem");
  }

  //poprawność emaila sprawdzam za pomocą wyrażeń regularnych
  if (!regEmail.test(inputEmail.value)) {
    formErrors.push("Wypełnij poprawnie pole z emailem");
  }

  //jeżeli nie ma błędów wysyłamy formularz
  if (!formErrors.length) {
    form.submit();
    //...lub dynamicznie wysyłamy dane za pomocą Ajax
    //równocześnie reagując na odpowiedź z serwera
  } else {
    //jeżeli jednak są jakieś błędy...
    formMessage.innerHTML = `
      <h3 class="form-error-title">Przed wysłaniem proszę poprawić błędy:</h3>
      <ul class="form-error-list">
        ${formErrors.map(el => `<li>${el}</li>`).join("")}
      </ul>
    `;
  }
});

Powyższy kod moglibyśmy też rozbudować dodając dynamiczne reagowanie pól na stan wypełnienia za pomocą dodawania dodatkowej klasy is-invalid w momencie, gdy pole jest błędnie wypełnione.


const inputName = form.querySelector("input[name=name]");
const inputEmail = form.querySelector("input[name=email]");
const formMessage = form.querySelector(".form-message");
const regEmail = /\S+@\S+\.\S+/;

//dynamiczne podpowiedzi na pól
inputName.addEventListener("input", () => {
  inputName.classList.toggle("is-error", inputName.value.length <= 3);
});

inputEmail.addEventListener("input", () => {
  inputEmail.classList.toggle("is-error", !regEmail.test(inputEmail.value));
});

form.addEventListener("submit", e => {
  e.preventDefault();

  let formErrors = [];

  //usuwam domyślnie wszystkie zaznaczenia błędów
  for (let el of [inputName, inputEmail]) {
    el.classList.remove("is-invalid");
  }

  if (inputName.value.length <= 3) {
    formErrors.push("Wypełnij poprawnie pole z imieniem");
    inputName.classList.add("is-invalid");
  }

  if (!regEmail.test(inputEmail.value)) {
    formErrors.push("Wypełnij poprawnie pole z emailem");
    inputEmail.classList.add("is-invalid");
  }

  if (!formErrors.length) { //jeżeli nie ma błędów wysyłamy formularz
    e.target.submit();
    //...lub dynamicznie wysyłamy dane za pomocą Ajax
    //równocześnie reagując na odpowiedź z serwera
  } else {
    //jeżeli jednak są jakieś błędy...
    formMessage.innerHTML = `
      <h3 class="form-error-title">Proszę poprawić błędy:</h3>
      <ul class="form-error-list">
        ${formErrors.map(el => `<li>${el}</li>`).join("")}
      </ul>
    `;
  }
});

W naszym kodzie testy powtarzają się w kilku miejscach. Warto tutaj dodać odpowiednie funkcje sprawdzające:


const inputName = form.querySelector("input[name=name]");
const inputEmail = form.querySelector("input[name=email]");
const formMessage = form.querySelector(".form-message");

function testFieldName() {
  return inputName.value.length >= 3
}

function testFieldEmail() {
  const regEmail = /\S+@\S+\.\S+/;
  return regEmail.test(inputEmail.value);
}

//dynamiczne podpowiedzi na pól
inputName.addEventListener("input", () => {
  inputName.classList.toggle("is-invalid", !testFieldName());
});

inputEmail.addEventListener("input", () => {
  inputEmail.classList.toggle("is-invalid", !testFieldEmail());
});

form.addEventListener("submit", e => {
  e.preventDefault();

  let formErrors = [];

  //usuwam domyślnie wszystkie zaznaczenia błędów
  for (let field of [inputName, inputEmail]) {
    field.classList.remove("is-invalid");
  }

  if (!testFieldName()) {
    formErrors.push("Wypełnij poprawnie pole z imieniem");
    inputName.classList.add("is-invalid");
  }

  if (!testFieldEmail()) {
    formErrors.push("Wypełnij poprawnie pole z emailem");
    inputEmail.classList.add("is-invalid");
  }

  if (!formErrors.length) {
    form.submit();
  } else {
    formMessage.innerHTML = `
      <h3 class="form-error-title">Proszę poprawić błędy:</h3>
      <ul class="form-error-list">
        ${formErrors.map(el => `<li>${el}</li>`).join("")}
      </ul>
    `;
  }
});

Wszelkie prawa zastrzeżone. Jeżeli chcesz używać jakiejś części tego kursu, skontaktuj się z autorem.
Aha - i ta strona korzysta z ciasteczek.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.