Class

Poza poznanymi w poprzednim rozdziale konstruktorami, do tworzenia własnych typów obiektów możemy też wykorzystać składnię class czyli klasy.

W niektórych miejscach internetu możesz natrafić na stwierdzenie, że klasy w Javascript są tak zwanym "syntactic sugar", co oznacza, że jest to tylko swego rodzaju nakładka na poznane w poprzednim rozdziale mechanizmy. Jest to poniekąd prawdą, ponieważ zasada działania poznana w poprzednim rozdziale w większości się nie zmienia, natomiast z pewnością upraszcza nam się kod, a i niektóre mechanizmy lekko się zmieniają.

Deklaracja klasy

Klasy są "specjalnymi funkcjami", które służą do tego samego co konstruktory. Ogólna deklaracja i użycie klasy ma postać:


class Animal {
  constructor() {
    ...
  }

  eat() {
    ...
  }

  sleep() {
    ...
  }
}

//obiekty tworzymy tak samo jak poprzednio
const pet1 = new Animal();
const pet2 = new Animal();

Podobnie do klasycznych funkcji definicję klasy możemy też stworzyć jako wyrażenie const Animal = class {}, chociaż zapis taki jest raczej rzadko spotykany.

Gdy zbadasz sobie w konsoli powyższą klasę za pomocą console.dir(Animal), zobaczysz, że praktycznie jest ona tym samym co konstruktor z poprzedniego rozdziału. Tam była funkcja, i tu też jest funkcja. Tam konstruktor dostawał właściwość prototype, na którą wskazywały [[Prototype]] w pojedynczych instancjach, to samo dzieje się i tutaj:

class

function AnimalFn() {
  ...
}

class Animal {
  ...
}

console.log(typeof Animal, typeof AnimalFn); //function, function
Object.getPrototypeOf(Animal) === Object.getPrototypeOf(AnimalFn) //true

class Animal {
  ...
}

const animal = new Animal();
Object.getPrototypeOf(animal) === Animal.prototype //true

constructor()

Każda klasa posiada specjalną funkcję constructor(), która jest automatycznie odpalana przy tworzeniu nowej instancji za pomocą słowa new.


class Animal {
  constructor(name, age) {
    this.name = name;
    this.age = age;
    console.log(`Zwierzak ${this.name} ma ${this.age} lata`);
  }

  method1() {
    ...
  }

  method2() {
    ...
  }
}

const animal = new Animal("pies", 3); //Zwierzak pies ma 3 lata

Funkcja constructor() jest w zasadzie tym samym, co używana w poprzednim zapisie funkcja będąca konstruktorem:


function User(name, age) {
  this.name = name;
  this.age = age;
}

//w nowej składni

class User {
  constructor(name, age) {
    this.name = name;
    this.age = age;
  }
}

Funkcja constructor() wykorzystywana jest nie tylko do tworzenia właściwości nowych obiektów, ale też do automatycznego uruchamiania wybranych metod podczas tworzenia nowych obiektów:


class Table {
  constructor() {
    this.table = null;

    this.createTable();
    this.initEvent();
  }

  createTable() {

  }

  initEvents() {

  }

  mark() {

  }
}

W kolejnych rozdziałach, gry już realnie zaczniemy pracować nad wybranymi projektami (np. 1, 2, 3) zobaczysz to w działaniu.

Dodawanie metod

Funkcje, które dodasz do danej klasy, automatycznie trafią do prototypu obiektów, które będziesz tworzył na jej podstawie:


class Animal {
  constructor(name, age) {
    this.name = name;
    this.age = age;
  }

  eat() {
    console.log(this.name + " jem");
  }

  sleep() {
    console.log(this.name + " śpię");
  }
}
Class metody

W przeciwieństwie do obiektów budowanych na bazie konstruktorów metody takie nie będą uwzględniane, jeżeli po danym obiekcie zrobimy pętlę for in, a i w przypadku klas każda metoda ma swoją właściwość name, co może być kiedyś przydatne. Możesz to sprawdzić na przykładowej stronie.

Właściwości

Właściwości początkowe, które od razu pojawią się w obiektach budowanych na bazie danej klasy dodajemy zazwyczaj wewnątrz konstruktora:


class Animal {
  constructor(name) {
    this.name = name;
    this.legs = 4;
    this.type = "animal";
  }

  show() {
    console.log(`Zwierze nazywa się ${this.name} i ma ${this.legs} nóg`);
  }
}

const pet1 = new Animal("Koń");

Jeżeli dane właściwości nie wymagają przekazania wartości przy tworzeniu, możemy też je stworzyć bezpośrednio w ciele klasy:


//równoznaczne z powyższym kodem
class Car {
  years = 0;
  wheels = 4;

  ...
}

class Car {
  years = 0;
  wheels = 4;

  constructor(color) {
    this.color = color;
  }
}

//jest równoznaczne jest z

class Car {
  constructor(color) {
    this.years = 0;
    this.wheels = 4;
    this.color = color;
  }
}

Metody statyczne

Jeżeli stworzymy metody danej klasy, domyślnie trafią one do prototypu obiektów tworzonych na bazie tej klasy.


class Human {
  constructor(name) {
    this.name = name;
  }

  say() {
    console.log("Jestem człowiek");
  }
}

const ob = new Human("Marcin");
ob.say(); //"Jestem człowiek" - obiekt skorzystał z metody z prototypu

Możemy też tworzyć metody i właściwości statyczne. Nie są one dostępne dla pojedynczych instancji, ale możemy je w przyszłości uruchomić bezpośrednio poprzez daną klasę.
Takimi statycznymi funkcjonalnościami są najczęściej jakieś użyteczne funkcje, które będą zgrupowane w danej klasie.

Przykładami takich metod są Array.isArray(), które odpalamy by sprawdzić czy dana wartość jest tablicą, czy chociażby Object.getPrototypeOf() , która zwraca prototyp danego obiektu.


class Human {
  constructor(name) {
    this.name = name;
  }

  say() {
    console.log("Jestem człowiek");
  }

  static printInfo() {
    console.log("Ludzie są fajni");
  }
}

Human.printInfo(); //"Ludzie są fajni"

class User {
  constructor(name, age) {
    this.name = name;
    this.age = age;
  }

  static compareByName(a, b) {
    if (a.name < b.name) return -1;
    if (a.name > b.name) return 1;
    return 0;
  }

  static compareByAge(a, b) {
    return a.age - b.age;
  }
}

const users = [
  new User("Tomek", 10),
  new User("Ania", 35),
  new User("Beata", 20),
  new User("Monika", 20),
  new User("Karol", 22)
];

users.sort( User.compareByName );
console.log( users[0].name ); // Ania

users.sort( User.compareByAge );
console.log( users[0].name ); // Tomek

Trening czyni mistrza

Jeżeli chcesz sobie potrenować zdobytą wiedzę, zadania znajdują się w repozytorium pod adresem: https://github.com/kartofelek007/zadania

Wszelkie prawa zastrzeżone. Jeżeli chcesz używać jakiejś części tego kursu, skontaktuj się z autorem.
Aha - i ta strona korzysta z ciasteczek.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.