Strict mode

Javascript jest językiem, który ewoluuje. Do języka tego dodawanych jest wiele nowych rzeczy, równocześnie starsze rozwiązania w celach wstecznej kompatybilności nie za bardzo mogą być ruszane.

Takich starych naleciałości można by wymienić przynajmniej naście. Przykładowo jedną z nich jest możliwość odwoływania się do zmiennej globalnej (operowanie bezpośrednio na globalnym obiekcie) bez jej wcześniejszego utworzenia za pomocą jednego ze słów kluczowych (var/let/const):


myVariable = 102;
console.log(myVariable); //102

Strict mode to funkcjonalność wprowadzona w ES5 (EcmaScript 2009), która pozwala odpalać nasz skrypt w bardziej restrykcyjnym trybie - tak zwanym "strict mode".
Tryb ten charakteryzuje się bardziej lepszym podejściem do kodu, eliminuje niektóre "ciche" błędy (takie, które nie są sygnalizowane przez przeglądarkę), lepiej sygnalizuje powszechne kodowe wpadki, czy sygnalizuje niebezpieczne operacje (jak pokazana powyżej).

Domyślnie tryb ten jest wyłączony. Aby go włączyć, na początku naszego kodu musimy użyć zapisu "use strict" lub 'use strict':


"use strict";

//ten kod będzie działał w nowszym środowisku

Jak widzisz przełącznik ten jest zwykłym stringiem. Dzięki temu, stare przeglądarki bez problemu poradzą sobie z takim kodem - po prostu nie włączą strict mode.

Taki tryb możemy włączać nie tylko dla całego kodu, ale i dla poszczególnych funkcji umieszczając go na ich początku:


// kod bez strict-mode...

(function(){
  "use strict";
  // kod działający na strict-mode
})();

// kod bez strict-mode...
Gdy nasz kod piszemy z wykorzystaniem modułów w ES6 lub wykorzystując klasy, nie musimy wtedy używać powyższego przełącznika, ponieważ w obydwu przypadkach strict mode jest włączone.

W każdym bądź razie - dobrą praktyką jest rozpoczynać nasz kod od powyższego zapisu. Możemy tylko na tym zyskać.

Różnice między "strict mode" a normalnym kodem

Pierwsza różnica między tym trybem a klasycznym to wymieniony powyżej brak możliwości używania zmiennych bez ich zadeklarowania:


test = 20;
console.log(test); //ok

"use strict";
test = 20; //error - test is not defined
console.log(test);

Tyczy się to też dość często popełnianego błędu przez początkujących, którzy mają w zwyczaju pomijanie słów kluczowych przy pętlach:


"use strict";

for (el of elements) { //error - el is not defined
  ...
}

for (i=0; i<10; i++) {//error - i is not defined
  ...
}

"use strict";

for (const el of elements) { //ok
  ...
}

for (let i=0; i<10; i++) {//ok
  ...
}

Kolejna różnica to sygnalizowanie błędu, gdy będziemy chcieli nadpisać właściwości obiektu, które oznaczone są jako nie do zapisu, lub nadpisać rzeczy, które nie nadają się do nadpisania. Tyczy się to szczególnie zmiennych tworzonych za pomocą słowa var (pisałem o tym w dziale o zmiennych).


var top = "Nie wiem"; //window.top = "Nie wiem"
//powyższy kod nie zadziała, bo window.top zawiera bardzo ważną informację o tym, jakie okno jest na samej górze hierarchii (np. ramek)
console.log(top); //window

//inny przykład
NaN = 20;
console.log(NaN); //NaN

"use strict";
top = "Nie wiem"; //error: Cannot assign to read only property 'top' of object '#'


NaN = 20; //error
console.log(NaN);

Usuwanie funkcji, zmiennych czy argumentów nie jest już możliwe. Możemy usuwać tylko właściwości obiektów:function test() {

}
let nr = 20;

delete test; //error - Delete of an unqualified identifier
delete nr; //error - Delete of an unqualified identifier

delete window.top //error - Cannot delete property 'top' of #

Kolejna różnica to zabronione używanie słów kluczowych przy tworzeniu zmiennych:


var let = 20;
console.log(let); //20

"use strict";
var let = 20; //Unexpected strict mode reserved word

Dodatkowo nie możemy korzystać z instrukcji with (którą umyślnie pomijam w kursie, bo i tak nikt z niej nie powinien korzystać).

Kolejna zmiana jest taka, że parametry funkcji nie mogą się powtarzać:


function test(a, a) { //ok

}

"use strict";

function test(a, a) { //error - Duplicate parameter name not allowed in this context

}

Deklarując liczby, nie możemy poprzedzać je cyfrą 0:


let nr = 020; //error : Octal literals are not allowed in strict mode.

Kolejna zmiana tyczy się niechlubnej funkcji eval(), która służy do uruchamiania kodu, który podajemy jako jej parametr w formie stringu:


eval("var x = 20; console.log(x);");

W domyślnym trybie powyższy kod stworzył by zmienną x dla otaczającego go scope:


var x = 10;
eval("var x = 20;");
console.log(x); //20

W przypadku użycia "strict mode", kod wewnątrz eval tworzy swój własny scope dla jego zmiennych:


var x = 10;
eval("var x = 20; console.log(x);"); //20
console.log(x); //10