Url

Za pomocą JavaScript w bardzo łatwy sposób możemy sprawdzić składowe linka. Służą do tego właściwości document.location:

 • document.location.hash : część linka po znaku "#" włącznie, prowadząca do określonej części na danej stronie
 • document.location.host : URL hostname i port np: http://doman.art.pl:80/
 • document.location.hostname : URL hostname np: http://doman.art.pl/
 • document.location.href : cały URL. Zmieniając tą wartość powodujemy zmianę lokalizacji okna
 • document.location.target : jak otwierać nową stronę (_blank, _self, _top)
 • document.location.search : zapytanie GET (query string), tuż po znaku "?" w linku
 • document.location.port : jeśli jest zdefiniowany port po hoście, wówczas zostanie zwrócony w tej właściwości
 • document.location.pathname : ścieżka – tuż po domenie i porcie

function checkUrl(){
  const l = document.location;
  const hash = (l.hash)? '#' + l.hash : '';
  const search = (l.search)? l.search : '';
  const port = (l.port)? ':' + l.port : '';
  const pathname = (l.pathname)? l.pathname : '';
  const dane = l.protocol + "//" + l.host + port + pathname + hash + search;
  console.log(dane);
}

checkUrl();

Aby móc użyć tych znaków musimy nasz tekst przetworzyć za pomocą funkcji encodeURI()


const text = "Ala ma kota, a kot ma Alę...";
console.log('Przed: ' + text);
console.log('Po: ' + encodeURI(text) );

Rozkodowanie tekstu za pomocą funkcji decodeURI()

Aby zamienić zakodowany za pomocą funkcji encodeURI() tekst musimy posłużyć się funkcją decodeURI():


const text = "Ala ma kota, a kot ma Alę...";
text = encodeURI(text);
console.log('Przed: ' + text);
console.log('Po: ' + decodeURI(text) );